Henkilö-
arviointi

Henkilöarviointi

 

Kaipaatko rekrytointipäätöksen tueksi syvällisempää tietoa hakijan tai työntekijän kandidaatin vahvuuksista ja kehityksen kohteista? Haluatko löytää yritykseesi parhaimmat asiantuntijat, taitavimmat tekijät, etevimmät vastavalmistuneet tai energisimmät harjoittelijat? Tai haluatko kehittää esimiestyötä ja parantaa yrityksesi tulosta?

 

Folka käyttää työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilöarvioinneissa tutkimukseen perustuvia, maailmanlaajuisesti käytettyjä online-pohjaisia Aon Assessment -henkilöarviointityökaluja.

Testeissä yhdistyy psykometriikka, innovatiivinen teknologia ja liiketoiminnan ymmärrys. Henkilöarvioinnit antavat syvällisempää tietoa hakijan tai työntekijän persoonallisuuden piirteistä, motivaatiotekijöistä sekä työn kannalta oleellisista kyvyistä ja taidoista. Tämän avulla saat vahvistusta päätöksenteolle ja löydät hakijoiden tai jo olemassa olevien työntekijöiden joukosta juuri sen oikean henkilön, jolla on paras kompetenssi menestyä tehtävässä.  

Löytääksemme sopivimmat kandidaatit asiakasyrityksillemme voimme tehdä rekrytoinnin tukena Aon Assessment-henkilöarviointeja. Henkilöarvioinnin avulla saadaan arvokasta ja objektiivista tietoa hakijan työskentelytyylistä sekä sopivuudesta haettuun työtehtävään. Henkilöarvioinnin jälkeen hakija saa henkilökohtaisen palautteen arvioinnista. Asiakkaan kanssa käydään läpi suullinen yhteenveto, jossa keskustellaan hakijan kompetensseista ja kyvykkyydestä tulevassa työtehtävässä.

Räätälöimme testipaketin tehtäväkohtaisten vaatimusten ja odotusten mukaisesti harjoittelijatasontehtävistä johtoryhmäntehtäviin. Aon Assesmentissa voit valita 12 eri kohderymää harjoittelijoista ylimpään johtoon ja ne ovat saatavilla yli 40 eri kielellä.

 • Vastavalmistuneet
 • Harjoittelijat
 • Asiantuntijat
 • Toimihenkilöt
 • Keskijohto
 • Ylin johto

Henkilöarviointipaketti sisältää erilaisia kyky- ja taitotehtäviä, jotka ennustavat suoriutumista työtehtävässä, mittaavat toiminnallisia ominaisuuksia ja antavat lisätietoa persoonallisuudesta. Johtotason rekrytointeja ajatellen henkilöstöarvioinnista saadaan työkaluja valitun kandidaatin esimiestyöhön ja johtamiseen.

 • Numeerinen päättelykyky 
 • Verbaalinen päättelykyky
 • Looginen päättelykyky
 • Kielitaidon kirjallinen testaus
 • Työpersoonallisuus ja -motivaatio
 • Paineensietokyky

Rekrytointiprosessi loppusuoralla, mutta kandidaatin palkkaaminen vielä mietityttää? Tai kaipaatko ulkopuolisen asiantuntijan tekemää henkilöstön osaamiskartoitusta osaksi henkilöstön kehittämisen projektia?

Folkan sertifioidun asiantuntijan suorittaman Aon Assessment -henkilöarvioinnin voit ostaa myös yksittäisenä lisäpalveluna oman rekrytointisi objektiiviseksi päätöksenteon lisätueksi.

Ota yhteyttä

niin katsotaan sinulle sopivin ratkaisu.

Ota yhteyttä

 

Miksi henkilöarviointi?

 • Varmuutta rekrytointeihin. Saat syvällisempää tietoa hakijoista rekrytointipäätöksen tueksi.
 • Tunnistaa korkean potentiaalin omaavat työntekijäsi ja tulevaisuuden johtajasi sekä ylläpitää oppimisen ja kehittymisen kulttuuria.
 • Sertifioidun asiantuntijan suorittama objektiivinen henkilöarviointi rekrytoinnin tai henkilöstön kehittämisen tukena.
 • Räätälöidään aina yhdessä asiakkaan kanssa tehtävän vaatimustasoon sopivaksi.
otiga-kuvat-500kt-20211221-13
 

Ota yhteyttä niin katsotaan sinulle sopivin ratkaisu!