Lediga arbeten Logga in
Lediga arbeten Logga in

 

 

Folka

Namnet Folka, som härstammar från ordet ”folk” och innefattar folket eller nationen, syftar på oss allesammans. Man kan se det som att vi utgör ett gemensamt folk, en grupp med egen kultur och egna gemensamma mål. Det finns en känslomässig tyngd i namnet eftersom det berör människor, och det i sig signalerar att vi förstår att det är just människan, individen med den egna expertisen, som är den viktigaste beståndsdelen i ett företag.

Värdegrund

Medmänsklighet

Vi tar hand om företagets viktigaste tillgångar, människorna, och att utbytet av information mellan människor sker på ett okomplicerat sätt. Vi tillför en behaglig dynamik till våra kunders och anställdas vardag. Vi är lätta att samarbeta med, och det är väldigt viktigt för oss hur saker och ting görs – åtgärder vidtas smidigt och personligt. Vi bryr oss om alla medarbetare, våra kunder och hela vårt nätverk. Detta kommuniceras i varje möte med oss.

Medmänsklighet

Ärlighet

Vi är rättframma och kan alltid tas på orden. Vi gör vad vi lovar. Vi behandlar vårt arbete och våra samarbetspartners med respekt, och vi tummar aldrig på ärligheten eller kvaliteten. Som arbetsgivare är vi rättvisa och rättfärdiga. Vi delar öppet våra grundvärderingar och bästa praxis, eftersom vi tror att detta kommer att driva hela branschen framåt.

Ärlighet

Välbefinnande

Det är viktigt för oss på Folka att stödja alla våra medarbetares välbefinnande, och vi anser att det också är betydelsefullt för samhället. Eftersom en välmående medarbetare bidrar med sin del av arbetsgemenskapens välbefinnande – och hela företaget gynnas av arbetsgemenskapens välbefinnande. Vi ökar lönsamheten och vill kontinuerligt utveckla vår egen verksamhet så att vi kan fortsätta föra branschen framåt och forma den finska arbetskulturen. Vi är engagerade i FN:s principer för hållbar utveckling och tar ansvar för våra medarbetare, våra kunder och för miljön.

Välbefinnande

Proaktiv verksamhet

Vi tar oss an arbetet, tar hand om vårt arbete flexibelt med fokus på det väsentliga och utvecklar vår kompetens. Det är en hederssak för oss att värna om våra kunders och i förlängningen hela HR-tjänsteindustrins välgång. Vi investerar i smidigt lagarbete, och vi delar också bästa praxis med varandra över laggränserna. Detta möjliggör proaktivitet varje arbetsdag, och smidigheten i processerna underlättar våra kunders vardag. Vi känner våra kunder och medarbetare väl. Tack vare detta ligger vi steget före och vi vet hur vi ska förutse framtiden och ta tag i saker i tid.

Proaktiv verksamhet

Partnerskap

Vi samarbetar på ett självklart sätt och i vardagen arbetar vi som ett team med våra kunder och medarbetare. Även för våra medarbetare är vi en hjälpande hand i arbetslivets alla skeden. Vi lyssnar på och hjälper våra kunder att lyckas och involverar dem i utvecklingen av våra egna lösningar. Vi formar arbetslivet genom att öppet dela våra lärosatser och bästa praxis även med intressenter.

Partnerskap

 

Vad hinner hända under ett arbetsliv? En hel del. Nya karriärer, arbetslivets toppar och dalar. Behovsarbete, längre anställningar och fasta tjänster. Morgonskift, dubbla skift och vanlig kontorstid. Välbekanta arbetskamrater sedan flera år, och så de som du träffar för första gången idag.

Allt detta kan ske under ett arbetsliv. Folka är en gemenskap i vilken arbetslivets uppförsbackar, nedförsbackar och raksträckor förenas. Precis som vi på Folka. Vi är kanske det mest mångsidiga teamet av yrkesverksamma från olika branscher och bakgrunder inom personaltjänstindustrin. Därför vet vi att lösningen för en person i arbetslivet inte alltid fungerar för den andra. Och
just därför vi lovar att erbjuda ett mångsidigt, flexibelt och smidigt arbetsliv.

Vårt jobb är att gå vid din sida genom de olika stadierna av ditt arbetsliv. Som din pålitliga partner ser vi till att du genom oss alltid finner en kunnig yrkesmänniska, eller det jobb som bäst passar dina kunskaper. Och att du alltid vet vem du ska vända dig till när du tänker ut ditt nästa drag, vad än det må betyda för ditt arbetsliv.

Och vad det än gäller är vi ivriga att få höra vad det är.

FOLKA

Tillsammans i arbetslivet