Muut
palvelut

Muut palvelut

Olemme kokonaisvaltainen kumppanisi. Kuljemme kanssasi läpi työelämän eri vaiheet ja autamme sinua myös kehittämään liiketoimintaasi lisäpalveluidemme avulla.

Olipa kyseessä sitten;

 • Suorahaku (Headhunting)
 • Muutosvalmennus
 • Toimihenkilövuokraus
 • Henkilöstö- ja esimieskyselyt
 • Osaamisen kehittäminen
 • Markkinointiviestintä rekrytoinnin tukena

Suorahaku (Headhunting)

 

Toimihenkilö- tai asiantuntijatason osaaja haussa, mutta vaativaan rekrytointiprosessiin ei ole aikaa tai valmiuksia? Folka on kokonaisvaltainen rekrytointikumppanisi, emmekä jää tuleen makaamaan kiperämmänkään toimeksiannon tullessa. 

Folkan suorahakuprosessia käytetään sellaisiin toimeksiantoihin, joihin ei ole löytynyt sopivia kandidaatteja markkinoilta. Suorahakuprosessissa keskitytään löytämään kandidaatteja monikanavaisesti myös passiivisten työnhakijoiden joukosta.

Suorahakuprosessi alkaa asiakkaan toimihenkilö- tai asiantuntijatason rekrytointitarpeen kartoituksesta. Folkan Research-konsultti tutustuu kokonaisvaltaisesti yritykseen, toimialaan, työyhteisöön ja rekrytoinnin toiveisiin ja mahdollisiin haasteisiin. Prosessi räätälöidään aina asiakaskohtaisesti vastaamaan tarkkoja hakukriteereitä. Esittelemme sopivat kandidaatit mahdollisimman nopeasti ja teemme tarvittaessa lisätäsmennystä hakuun, mikäli prosessi ei etene toivotulla tavalla.

Me Folkalla panostamme hyvään asiakas- ja hakijakokemukseen. Haluamme osaltamme edistää hyvää työnantajamielikuvaa asiakasyrityksistämme ja panostamme tiiviiseen yhteydenpitoon kandidaattien kanssa. Olemme rehellisiä sekä asiakkaalle, että hakijalle ja kerromme avoimesti mahdollisista haasteistakin. Meille mikään ei ole niin tärkeää kuin se, että saamme yhdistettyä oikean tekijän ja työn helposti, mutkattomasti ja täsmäratkaisuin.

 

Miksi Folkan suorahakupalvelu?

 • Helppoutta ja nopeutta vaativiin rekrytointeihin.
 • Kuuntelemme ja tunnistamme tilanteesi.
 • Tavoitat myös passiiviset kandidaatit.
 • Asiakkaan tarve ja työntekijän osaaminen ja kyvykkyys kohtaavat.
 • Rekrytoinnin seuranta myös läpimenon jälkeen.
Suorahakupalvelu

Ota yhteyttä

niin autamme sinua löytämään juuri teille oikean osaajan.

Ota yhteyttä

Muutosvalmennus

 

Meidän kauttamme saat työsopimuslain määrittelemää YT-neuvotteluiden jälkeistä valmennusta niin työntekijä- kuin toimihenkilötasolle, yksilö- sekä ryhmätoteutuksena.

Me tuemme muutoksen kohtaamisessa, uratavoitteiden määrittelyssä, oman osaamisen tunnistamisessa ja työnhaussa. Räätälöitävä muutosvalmennuksemme on kattava koulutuspaketti muutosprosessin vaiheista, sekä muutoksen kohtaamisesta ja uuteen motivoitumisesta. Toimintamme ydin on auttaa rakentamaan menestystarinoita - myös kriisitilanteissa.

Valmennuksessa käymme läpi erilaisia muutoksessa tukevia tahoja sekä palveluita, moderneja tapoja uudelleen työllistymiseen sekä annamme konkreettisia työkaluja oman urasuunnittelun tueksi. Räätälöimme palvelun aina tarpeidenne mukaan ja otamme myös huomioon osallistujien toiveet aihealueista, joista he kaipaavat lisätietoa. Muutosvalmennuksen pituus määritellään tapauskohtaisesti, riippuen kohderyhmästä ja osallistujien määrästä.

Läsnäolopäivien lisäksi valmennukseen kuuluu kotona tehtäviä harjoituksia sekä osallistujille yksilöllisesti räätälöity valmennus ja jälkiseuranta. Muutosvalmennus toteutetaan Folkan konsulttien puheenvuoroina, sekä yksilö -ja ryhmätyöskentelynä.

 

Miksi Folkan muutosvalmennus?

 • Sopii sekä työntekijä-, että toimihenkilötasoille.
 • Räätälöimme sisällön tarpeidenne mukaan.
 • Käymme läpi muutoksessa tukevia tahoja ja palveluita.
 • Annamme konkreettisia työkaluja urasuunnitteluun.
 • Moderneja eväitä uudelleen työllistymiseen.
Muutosvalmennus

Ota yhteyttä

niin autamme sinua kriisitilanteessa.

Ota yhteyttä

Toimihenkilövuokraus

 

Projektiluontoinen tai muu lyhytkestoinen toimihenkilö- tai asiantuntijatehtävä, johon ei löydy tekijää omasta takaa? Uuden järjestelmän käyttöönotto tai integraatio, lanseeraus kulman takana eikä aikaa rekrytoinnille? Olemme yhden soiton tai viestin päässä, kun tarvitset päteviä toimihenkilöitä nopeallakin aikataululla.

Toimihenkilövuokrauksessa saat Folkan kautta ulkopuolisen toimihenkilön tai asiantuntijan yritykseesi suorittamaan projektiluontoista tehtävää. Toimihenkilövuokrausta käytetään usein projektiluontoisessa tilanteessa tai äitiysloman-, sairasloman- tai opintovapaan sijaisuudessa. Toimihenkilövuokraus toimii myös yksittäisissä lanseeraustilanteissa, taloushallinnon järjestelmän muutoksissa tai toimintojen integraatioissa.

Folkan toimihenkilövuokraus sopii kaikenkokoisille yrityksille, kaikille toimialoille lyhytkestoiseen tilanteeseen, silloin kun et ole hakemassa vakituista toimihenkilöä tai et ole varma kuinka pitkäksi aikaa tulet tarvitsemaan toimihenkilöä. Etsimme sinulle nopeasti ja tehokkaasti ulkoisen asiantuntijan laajasta osaajapankistamme ja verkostoistamme. Toimihenkilövuokrauksessa Folka toimii asiantuntijan hallinnollisena työnantajana vastaten kaikista työnantajavelvoitteista. Lisäksi tarjoamme Folkan HR-konsultin tuen koko työsuhteen ajaksi.

 

Miksi Folkan toimihenkilövuokraus?

 • Osaava tekijä projektiluontoiseen tehtävään.
 • Sopii kaikille toimialoille yrityksen koosta riippumatta.
 • Ei jatkuvaa resurssitarvetta.
 • Tekijät nopeasti toimialarajat ylittävästä verkostostamme.
 • Kannamme puolestasi kaikki työnanatajavelvoitteet.
 • Folkan HR-konsultin tuki koko työsuhteen ajaksi.
otiga-kuvat-500kt-20211221-13

Ota yhteyttä

niin katsotaan juuri sinulle sopiva toimihenkilö osaajapankistamme.

Ota yhteyttä

Henkilöstö- ja esimieskyselyt

 

Haluatko selvittää millainen työilmapiiri yrityksessäsi on? Kaipaatko tietoa esimiestyön sujuvuudesta? Taustalla iso organisaatiomuutos? Hyvinvoiva työntekijä ylläpitää osaltaan hyvinvoivaa työyhteisöä – ja hyvinvoivasta työyhteisöstä hyötyy koko yritys.

Henkilöstö- ja esimieskyselyitä käytetään selvittämään työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota sekä työympäristön toimivuutta. Henkilöstö- ja esimieskyselystä saatujen vastausten perusteella pystyt pureutumaan yrityksesi keskeisimpiin kehityskohtiin, sitouttamaan työntekijöitä, parantamaan tuloksellisuutta ja kehittämään koko organisaatiota sekä johdon toimintaa tehokkaammaksi.

Me Folkalla toteutamme puolestasi erilaiset henkilöstö- ja esimieskyselyt. Räätälöimme kyselyn vastaamaan juuri sinun yrityksesi yksilöllisiä tarpeita. Olemme ulkopuolinen objektiivinen kumppani, joka toteuttaa kyselyn, kerää vastaukset ja analysoi sinulle ja henkilöstöllesi.

 

Miksi Folkan henkilöstö- ja esimieskyselyt?

 • Olemme objektiivinen ulkopuolinen taho.
 • Erilaiset kyselyt ammattitaidolla.
 • Tulosten analysointi ja purku erikseen henkilöstölle ja yrityksen edustajille. 
 • Folkan konsulttien vahva HR-osaaminen.
Henkilöstö- ja esimieskyselyt

Ota yhteyttä

niin selvitetään sinun työyhteisösi hyvinvointi.

Ota yhteyttä

Osaamisen kehittäminen

 

Työelämä on jatkuvassa murroksessa ja muuttuvat osaamisvaatimukset edellyttävät ihmisiltä ja yrityksiltä jatkuvaa oppimista. Muutokset osaamistarpeissa vaikuttavat suoraan myös henkilöstön määrän tarpeeseen ja siihen, millaisia osaamisvaatimuksia uusissa rekrytoinneissa on otettava huomioon. Muutoksen keskellä tarvitaan inhimillistä kumppania - sellaista kuin Folka - joka tarjoaa nopeita ja helppoja, mutta myös laadukkaita ratkaisuja muuttuvaan työelämään.

Jatkuva oppiminen on nykyisessä työelämässä osa jokaisen työnkuvaa. Oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen tapahtuu yhä useammin päivittäisen työn ohessa. Me Folkalla pidämme osaltamme työelämän pyöriä pyörimässä digitalisoituvassa maailmassa hyödyntämällä uusinta teknologiaa arjessamme.

 

Miksi Folkan osaamisen kehittämispalvelut?

 • Toimiala- ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä interaktiivinen Vuoleraning-alusta tarjoaa mahdollisuuden työntekijöiden perehdyttämiseen ja kouluttamiseen.
 • HR-ammattilaisen vetämät kehitys- ja palautekeskustelut.
 • Tarjoamme urapolku- ja uudelleen työllistymiskoulutusta osana muutosvalmennusta.
Osaamisen kehittämispalvelut

Ota yhteyttä

niin kehitetään yhdessä sinunkin työyhteisöäsi.

Ota yhteyttä

 

Ota yhteyttä niin katsotaan sinulle sopivin ratkaisu!