Skip to the main content.

Muutosturvapalvelut

Muutosturvapalvelut

 

Oletko joutunut irtisanomaan yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöitä ja yrityksellenne on muodostunut lainmukainen velvollisuus tarjota muutosvalmennusta irtisanotuille työntekijöille? Folkan HR-tiimi auttaa ja tukee työntekijää, joka tulee irtisanotuksi yrityksen tuotannollisista ja taloudellisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. 

Me tuemme muutoksen kohtaamisessa, uratavoitteiden määrittelyssä, oman osaamisen tunnistamisessa ja työnhaussa. Räätälöitävä muutosvalmennuksemme on kattava koulutuspaketti muutosprosessin vaiheista, sekä muutoksen kohtaamisesta ja uuteen motivoitumisesta. Toimintamme ydin on auttaa rakentamaan menestystarinoita - myös kriisitilanteissa.

Valmennuksessa käymme läpi erilaisia muutoksessa tukevia tahoja sekä palveluita, moderneja tapoja uudelleen työllistymiseen sekä annamme konkreettisia työkaluja oman urasuunnittelun tueksi. Räätälöimme palvelun aina tarpeidenne mukaan ja otamme myös huomioon osallistujien toiveet aihealueista, joista he kaipaavat lisätietoa. Muutosvalmennuksen pituus määritellään tapauskohtaisesti, riippuen kohderyhmästä ja osallistujien määrästä.

Läsnäolopäivien lisäksi valmennukseen kuuluu kotona tehtäviä harjoituksia sekä osallistujille yksilöllisesti räätälöity valmennus ja jälkiseuranta. Muutosvalmennus toteutetaan Folkan konsulttien puheenvuoroina, sekä yksilö -ja ryhmätyöskentelynä.

 

Miksi muutosturvapalvelut?

  • Työnantajan tulee lain mukaan tarjota irtisanotuille tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijät ovat olleet ennen työsuhteen päättymistä yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa.

  • Räätälöimme muutosvalmennuskoulutuksen sisällön huomioimalla yrityksen toiveet.

  • Otamme sisällön suunnittelussa huomioon muutosvalmennukseen osallistuvien vahvuudet kehityksenkohteet ja toiveet.

  • Tarjoamme konkreettista hyötyä omien työnhakutaitojen kehittämiseen ja uudelleentyöllistymiseen. 

  • Sopii sekä työntekijä-, että toimihenkilötasoille.

 

 

Tarvitsetko tukea kriisiin?

Ota yhteyttä, me autamme.