Muutospalvelut

Muutospalvelut

 
Oletko joutunut irtisanomaan yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöitä ja onko yrityksellänne muodostunut lainmukainen velvollisuus tarjota muutosvalmennusta irtisanotuille työntekijöille? Folkan HR-tiimi räätälöi tilanteeseesi sopivan muutosvalmennuspaketin.

 

Folkan HR-tiimi auttaa ja tukee työntekijää, joka tulee irtisanotuksi yrityksen tuotannollisista ja taloudellisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Me tuemme muutoksen kohtaamisessa, uratavoitteiden määrittelyssä, oman osaamisen tunnistamisessa ja työnhaussa. Muutosvalmennus sopii sekä työntekijä- ja toimihenkilötasoille. Valmennus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- ja yhdistelmävalmennuksena.

Räätälöitävä muutosvalmennuksemme on kattava koulutuspaketti muutosprosessin vaiheista, sekä muutoksen kohtaamisesta ja uuteen motivoitumisesta. Käymme läpi muutoksessa tukevia tahoja, moderneja tapoja uudelleen työllistymiseen sekä annamme konkreettisia työkaluja omaan urasuunnitteluun. Muutosvalmennuksessamme autamme ihmisiä hyväksymään sen, johon he eivät voi itse vaikuttaa ja keskittymään puolestaan siihen, mihin he voivat vaikuttaa.

 

Miksi muutospalvelut?

  • Työnantajan tulee tarjota irtisanotuille työntekijöilleen tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijät ovat olleet ennen työsuhteen päättymistä yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa.
  • Folka tarjoaa muutosvalmennuspakettia, joka on saanut yrityksiltä ja muutosvalmennuskoulutuksen läpikäyneiltä paljon kiitosta.
  • Räätälöimme muutosvalmennuskoulutuksen sisällön huomioimalla yrityksen toiveet.
  • Otamme sisällön suunnittelussa huomioon muutosvalmennukseen osallistuvien vahvuudet kehityksenkohteet ja toiveet.
  • Tarjoamme konkreettista hyötyä omien työnhakutaitojen kehittämiseen ja uudelleentyöllistymiseen. 
otiga-kuvat-500kt-20211221-13

 

 

Tarvitsetko tukea kriisiin?

Ota yhteyttä, me autamme.